عوامل آموزشی

مقاله ترجمه شده علوم اجتماعی : تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18   صفحه word (بیشتر…)

1138 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد