مقاله ترجمه شده علوم اجتماعی : تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R99

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اوه ، استیسی عزیز! تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی

عنوان انگلیسی:

“Oh, dear Stacy!” Social interaction, elaboration, and learning with teachable agents

چکیده فارسی:

پی بردن به نحوه درک کودکان و تعامل آن ها با عوامل آموزشی(سیستم هایی که کودکان به کمک یک شخصیت ساختگی قرار گرفته درسیستم آموزش خصوصی هوشمند،آموزش می بینند.)می تواند درک و بینشی کلی نسبت به اثرات تعامل اجتماعی در یادگیری به کمک سیستم آموزش خصوصی هوشمند ایجاد کند.پس نتایج حاصل از پژوهش فکر با صدای بلند را ارائه می دهیم که به موجب آن کودکان آموختند تا تجربه شان را از تدریس استیسی بیان کنند.استیسی یک وسیله آموزشی است که به کمک دانش آموز قادر به حل معادلات خطی است.ما نقش درمانی او را به عنوان یک دوست در نظر گرفتیم،درابتدا شخص خود را با استیسی هماهنگ می کند و این کار را با استفاده از ضمائری چون ما یا شما به جای او یا آن،که به طور قابل توجهی منطبق بر آموزش دانش آموز است،انجام می دهد،پیامد تهدید شوخی آمیزمثل اذیت کردن،توضیحات دقیق از رفتار استیسی به عنوان شخص سوم و بیان های تدریس خصوصی رسمی،باعث کاهش نتایج یادگیری می شوند. به علاوه دریافتیم که اشتباهات عامل آموزشی،یک عامل پیش بینی شده قابل توجه در عدم هماهنگی دانش آموزان با عوامل آموزشی است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد