عرضه اولیه سهام

مقاله ترجمه شده روابط بانکداری پیشین و عملکرد بلندمدت IPO

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

377 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیران متخصص  مالی و مدیریت درآمد پیرامون عرضه اولیه سهام

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  42  صفحه WORD (بیشتر…)

720 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را در اقتصادهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعات کم بهبود می بخشد؟

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD (بیشتر…)

1002 بازدید
مقاله ترجمه شده از سرمایه گذاری تا بازاریابی : عرضه ی اولیه سهام مالکیت (بیش از ظرفیت) و بازاریابی در صنعت گردشگری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34   صفحه WORD (بیشتر…)

918 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی: 13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1680 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد