طراحی سازمان

مقاله ترجمه شده طراحان کسب و کار ، شبکه های سازمانی و ICT

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

491 بازدید
مقاله ترجمه شده ستاد مرکزی شرکت در تئوری طراحی سازمان: دیدگاه اقتصاد سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

688 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد