شیوه های منابع انسانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15 صفحه word (بیشتر…)

1809 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1243 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی Sebat

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

1103 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل سازمانی جهت پشتیبانی از مدیریت دانش و نوآوری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:26 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه word (بیشتر…)

856 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد