شناخت مشتری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ایجاد قابلیت شناخت مشتری: ” مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی روابط مشتری”

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19 صفحه WORD (بیشتر…)

1132 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد