شفافیت نقش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه word (بیشتر…)

1382 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد