سیسکو

مقاله ترجمه شده کامپیوتر: شبکه بی سیم یکپارچه سیسکو

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       19  صفحه word (بیشتر…)

1388 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد