سیستم های مدیریت اطلاعات

مقاله ترجمه شده سیستم های کنترل مدیریت فروش: بررسی ، ترکیب و مسیرهایی برای تحقیقات آتی

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  27 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 50   صفحه WORD (بیشتر…)

412 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28   صفحه word (بیشتر…)

1440 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دستورالعمل های سنتی و آینده

سال نشر:  2013 تعداد صفحه انگلیسی: 11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21 صفحه  WORD (بیشتر…)

1597 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد