سیستم های حسابداری

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه word (بیشتر…)

1347 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با مدیریت های کم سود انطباق دارند؟

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی: 16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1351 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد