سلامت روانی

مقاله ترجمه شده دین، معنویت و سلامت روان

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1217 بازدید
مقاله ترجمه شده دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1319 بازدید
مقاله ترجمه شده : m-health (طرح درمان روانی با استفاده از تلفن همراه) برای سلامت روان در خاورمیانه

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15  صفحه word (بیشتر…)

1332 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد