سرمایه فکری

مقاله ترجمه شده استراتژی کسب و کار، سرمایه فکری، عملکرد شرکت و ریسک ورشکستگی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  31 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  48  صفحه WORD (بیشتر…)

432 بازدید
مقاله ترجمه شده ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی: شواهدی از شرکت‌های موریس

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه WORD (بیشتر…)

333 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 24  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

967 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری سرمایه فکری در عصر گزارشگری یکپارچه

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه WORD (بیشتر…)

944 بازدید
مقاله ترجمه شده استراتژی و امنیت سایبری سازمانی: چشم انداز دانش – مسئله

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

1135 بازدید
مقاله ترجمه شده کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28 صفحه WORD (بیشتر…)

1105 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه WORD (بیشتر…)

1058 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده افشای سرمایه فکری: شواهدی از شرکت های حسابداری انگلستان

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36 صفحه WORD (بیشتر…)

1015 بازدید
مقاله انگلیسی با ترجمه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 20 صفحه WORD (بیشتر…)

2267 بازدید
مقاله ترجمه شده : جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه word (بیشتر…)

1653 بازدید
مقاله ترجمه شده : استفاده از رویکرد مدیریت دانش در کسب شبکه های یادگیری سازمانی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   16 صفحه word (بیشتر…)

1167 بازدید
مقاله ترجمه شده :بررسی کمبود کیفیت سرمایه معنوی (فکری)  در بانک

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1035 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد