سرمایه سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه word (بیشتر…)

1247 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد