سبک رهبری

مقاله ترجمه شده رهبری و بسیج برای تغییر: نقش میانجی رهبری توزیع شده

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

494 بازدید
مقاله ترجمه شده : پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1304 بازدید
مقاله ترجمه شده : ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی رهبری خدمتگزار توانمند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

1377 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رهبری و مدیریت دانش در سازمان های ICT بریتانیا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14 صفحه word (بیشتر…)

1472 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

948 بازدید
مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت : بهبود خروجی­ های کارمند؛ تأثیرات وابسته­ ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:27 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word (بیشتر…)

1230 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد