سارس

مقاله ترجمه شده محیط زیست و COVID-19: آلاینده ها ، تأثیرات ، انتشار(کربن) ، مدیریت و توصیه هایی برای مواجهه با تهدیدات اپیدمی در آینده

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

249 بازدید
مقاله ترجمه شده ویژگی های کرونا ویروس و سارس-CoV-2

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه WORD (بیشتر…)

543 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد