ساختار مالی

مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD (بیشتر…)

999 بازدید
مقاله ترجمه شده سیاست های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

750 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :مطالعه طولی مدیریت در آمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1133 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد