رویه های حسابداری الکترونیک

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:14 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

833 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد