رفتار ایمن

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه word (بیشتر…)

1217 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد