رشد سازمانی

مقاله ترجمه شده : ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  26 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10   صفحه WORD (بیشتر…)

1160 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد