رانت خواهی

مقاله ترجمه شده آیا تصدی بلند مدت مدیران اجرایی منجر به رانت خواهی می شود؟ تجزیه و تحلیل پاداش نقدی و عملکرد مدیریتی پس از آن

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49  صفحه WORD (بیشتر…)

821 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد