دفترمرکزی شرکت

مقاله ترجمه شده ستاد مرکزی شرکت در تئوری طراحی سازمان: دیدگاه اقتصاد سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

678 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد