دانش صریح

مقاله ترجمه شده دانش ضمنی و صریح به عنوان پیش بین های تغییر سازمانی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

596 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد