حفظ کارکنان

مقاله ترجمه شده حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

1018 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: مهارت های شغلی، جلب و حفظ استعدادهای برتر

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی: 5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14 صفحه word (بیشتر…)

1342 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد