حسابرسی داخلی

مقاله ترجمه شده حسابرسی مستمر در بخش دولتی و بانک های مرکزی: چارچوبی برای مقابله با چالش های اجرایی

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 20  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

303 بازدید
مقاله ترجمه شده رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

430 بازدید
مقاله ترجمه شده همبسته های استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی در تجزیه و تحلیل داده ها در عصر کلان داده ها: شواهد جهانی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 40 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD (بیشتر…)

646 بازدید
مقاله ترجمه شده تجربه خارجی در سازماندهی و ارزیابی سیستم کنترل و حسابرسی داخلی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

776 بازدید
مقاله ترجمه شده بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و هزینه های حسابرسی: آیا مالکیت خانوادگی مهم است؟

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  37 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD (بیشتر…)

768 بازدید
مقاله ترجمه شده رابطه بین خدمات مربوط به عملیات حسابرسی داخلی و عملکرد عملیاتی شرکت

سال نشر: 2019 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 55 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 51   صفحه WORD (بیشتر…)

1013 بازدید
مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر درک استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

1130 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  47 صفحه WORD (بیشتر…)

3180 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده نقش حسابرسی داخلی به عنوان نقطه شروع برای کشف تخلفات در گزارش های مالی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11 صفحه WORD (بیشتر…)

1301 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابرسی داخلی در دولت محلی مالزی

کد محصول: H395 قیمت فایل ترجمه شده: 36000 تومان تعداد صفحه انگلیسی:  15 سال نشر: 2017 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 47 صفحه WORD (بیشتر…)

1061 بازدید
مقاله ترجمه شده : درک استفاده و ارزش تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی: رویکرد سازمانی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   25 صفحه word (بیشتر…)

1663 بازدید
مقاله ترجمه شده :نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری و به موقع بودن گزارش حسابرسی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1581 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد