حسابداری مشتری

مقاله ترجمه شده : حسابداری مشتری با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

1214 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه word (بیشتر…)

1347 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد