حسابداری محیطی

مقاله ترجمه شده : حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه WORD (بیشتر…)

1564 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری :حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17  صفحه word (بیشتر…)

1411 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد