حسابداری تعهدی

مقاله ترجمه شده درماندگی مالی، مدیریت سود و حسابرسان BIG-4 در بازارهای نوظهور

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه WORD (بیشتر…)

257 بازدید
مقاله ترجمه شده یک تحلیل نظری که حسابداری محافظه کارانه را به هزینه سرمایه مرتبط می کند

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

335 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت بحران بلادرنگ: بررسی نقش حسابداری در دولت های محلی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11 صفحه WORD (بیشتر…)

302 بازدید
مقاله ترجمه شده کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی: شواهدی از ویتنام

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

356 بازدید
مقاله ترجمه شده مزایای مدیریت درآمد رو به پایین و روابط سیاسی: شواهدی از یارانه دولتی و قیمت گذاری بازاری

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD (بیشتر…)

857 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری تعهدی در بخش های دولتی (عمومی)

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23 صفحه WORD (بیشتر…)

1284 بازدید
مقاله ترجمه شده :  استفاده  از اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در برابر حسابداری وجه نقد

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   16 صفحه word (بیشتر…)

1130 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده حسابداری تعهدی (افزودگی ) در دولت: آیا حسابداری مستقل هنوز هم مناسب است

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15   صفحه  WORD (بیشتر…)

1281 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:26 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1547 بازدید
دانلود مقاله isi حسابداری ترجمه شده: تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی:24 تعداد صفحه ترجمه فارسی:28 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

994 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد