حسابداری الکترونیک

مقاله ترجمه شده رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:14 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1291 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1615 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد