توسعه پایدار شهر

مقاله ترجمه شده : یک استراتژی زیست محیطی  برای توسعه پایدار شهر

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   7 صفحه word (بیشتر…)

1147 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد