توسعه نوآوری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14   صفحه word (بیشتر…)

1143 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد