توسعه اقتصادی

مقاله ترجمه شده برخی دیدگاه ها در مورد توافق واشنگتن و تجربه توسعه جهانی پس از آن

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه WORD (بیشتر…)

192 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا حسابداری کربن موجب رشد توسعه اقتصادی در جوامع بومی وابسته به جنگل می شود؟

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 24 صفحه WORD (بیشتر…)

1220 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15 صفحه word (بیشتر…)

1504 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده استعداد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در چین

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه word (بیشتر…)

1369 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد