توبیخ رسمی عمومی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی

سال نشر:  2015 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17  صفحه  WORD (بیشتر…)

1342 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد