تعهد عاطفی

مقاله ترجمه شده شیوه های مدیریت منابع انسانی کارآمد و آمادگی برای تغییر: یک مدل یکپارچه شامل تعهد عاطفی، عملکرد کارکنان و نقش تعدیل کننده فرهنگ سلسله مراتبی

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه WORD (بیشتر…)

487 بازدید
مقاله ترجمه شده ایجاد اعتماد و تعهد از طریق شفافیت و صلاحیت منابع انسانی: رویکرد سیگنالینگ

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD (بیشتر…)

405 بازدید
مقاله ترجمه شده با انتشار احساسات مثبت، کاربران را در اینستاگرام جذب کنید

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه WORD (بیشتر…)

845 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  25 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 33 صفحه WORD (بیشتر…)

1376 بازدید
مقاله ترجمه شده : تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1606 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد