تحقیق و توسعه

مقاله ترجمه شده نقش هوش مصنوعی در تحول کسب و کارها: مطالعه موردی شرکت های داروسازی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

134 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر شدت تحقیق و توسعه، محدودیت های مالی و سیاست تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

434 بازدید
مقاله ترجمه شده تحلیل مقایسه ای عملکرد سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در دولت های محلی کره

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

344 بازدید
مقاله ترجمه شده فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه گذاری  در تحقیق و توسعه تحت IFRS

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   51 صفحه WORD (بیشتر…)

515 بازدید
مقاله ترجمه شده دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28 صفحه WORD (بیشتر…)

1322 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده نوآوری، تحقیق و توسعه و سودآوری شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه WORD (بیشتر…)

793 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مجوز فناوری استراتژیک در یک زنجیره تامین

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 47 صفحه WORD (بیشتر…)

803 بازدید
مقاله ترجمه شده قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 16 صفحه WORD (بیشتر…)

809 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت :  ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه word (بیشتر…)

1111 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   19 صفحه word (بیشتر…)

1248 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده خاستگاه و دینامیک کنسرسیوم های تحقیق و توسعه تایوان

سال نشر: 2002 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28 صفحه WORD (بیشتر…)

938 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26 صفحه WORD (بیشتر…)

1279 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد