تحقیقات حسابداری

مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در کشورهای در حال توسعه: یک مطالعه اکتشافی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 23  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD (بیشتر…)

205 بازدید
مقاله ترجمه شده مبانی مفهومی برای تحقیقات طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات حسابداری

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه WORD (بیشتر…)

398 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا دیدگاه های حسابداری انتقادی می تواند به توسعه حسابداری اقیانوس و حاکمیت اقیانوس کمک کند؟

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   34  صفحه WORD (بیشتر…)

613 بازدید
مقاله ترجمه شده آینده تحقیقات حسابرسی در بخش دولتی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15 صفحه WORD (بیشتر…)

522 بازدید
مقاله ترجمه شده مرز “اقتصادی”: حسابداری مالی، تصورات شرکتی و حس انسانی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه WORD (بیشتر…)

410 بازدید
مقاله ترجمه شده دستورالعمل تحقیقاتی متخصصان حسابداری دولتی

  سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه WORD (بیشتر…)

469 بازدید
مقاله ترجمه شده تکرارپذیری در تحقیقات حسابداری: نظرات انجمن های پژوهشی

سال نشر: 2020 نام ناشر (پایگاه داده): وایلی تعداد صفحه انگلیسی: 27  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD (بیشتر…)

789 بازدید
مقاله ترجمه شده چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت برای تحقیقات حسابداری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه WORD (بیشتر…)

813 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش فناوری های مرتبط با اینترنت در شکل دهی کار حسابداران: مسیرهای جدید برای تحقیقات حسابداری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49  صفحه WORD (بیشتر…)

1054 بازدید
مقاله ترجمه شده : هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD (بیشتر…)

1874 بازدید
مقاله ترجمه شده : مروری بر مطالعات آموزش حسابداری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  31 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  60  صفحه word (بیشتر…)

1400 بازدید
مقاله ترجمه شده :  تحقیق حسابداری مالی ، تمرین و مسئولیت مالی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

1026 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد