تئوری سازمانی

مقاله ترجمه شده ستاد مرکزی شرکت در تئوری طراحی سازمان: دیدگاه اقتصاد سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

677 بازدید
مقاله ترجمه شده توسعه استفاده از تئوری سازمانی در علوم اجرایی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22   صفحه WORD (بیشتر…)

691 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word (بیشتر…)

1214 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد