تئوری حسابداری

مقاله ترجمه شده :  فرمولاسیون تئوری حسابداری به عنوان یک ابزار برای هماهنگی بین المللی استانداردهای حسابداری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16   صفحه word (بیشتر…)

1255 بازدید
مقاله لاتین حسابداری با ترجمه :استانداردهای جهانی حسابداری: واقعیت و رویاها

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی: 14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1427 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده کشف کردن”Bay(دهنه)”در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری

سال نشر:  2013 تعداد صفحه انگلیسی: 11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1447 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: حسابداری برای عدم قطعیت پارامتریک در فرآیند تصمیم گیری مارکوف

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1555 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد