بورس

مقاله ترجمه شده : انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 21 صفحه WORD (بیشتر…)

891 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی  شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 23 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1480 بازدید
مقاله ترجمه شده : سرمایه گذاری شرکت و نقدینگی سهام

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه word (بیشتر…)

1232 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری : واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 34 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

626 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد