بورس

مقاله ترجمه شده آنالیز گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس نظریه شش ضلعی تقلب در شرکت های بخش مالی بورس

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   23 صفحه WORD (بیشتر…)

348 بازدید
مقاله ترجمه شده روابط بانکداری پیشین و عملکرد بلندمدت IPO

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

387 بازدید
مقاله ترجمه شده ارتباط علّی بین احساسات سرمایه گذار و بازده مازاد در بورس استانبول

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   24 صفحه WORD (بیشتر…)

566 بازدید
مقاله ترجمه شده : انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 21 صفحه WORD (بیشتر…)

1324 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی  شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 23 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1786 بازدید
مقاله ترجمه شده : سرمایه گذاری شرکت و نقدینگی سهام

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه word (بیشتر…)

1834 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری : واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 34 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1129 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد