بهره وری شعب بانکی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1411 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت و اقتصاد: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی: 11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1597 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد