برند لوکس

مقاله ترجمه شده : بررسی نگرش های رفتاری مربوط به برند لوکس مصرف کننده در زمینه رسانه های اجتماعی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 20 صفحه WORD (بیشتر…)

1942 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد