برنامه ریزی

مقاله ترجمه شده برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی :  رویکرد روش های چندگانه

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   37 صفحه WORD (بیشتر…)

515 بازدید
مقاله ترجمه شده استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 18  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 53 صفحه WORD (بیشتر…)

1004 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد