بانکداری ارتباطی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 21 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه  WORD (بیشتر…)

1179 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد