بازاریابی مستقیم

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی مستقیم از طریق مدل سازی پیش بینی پاسخ مشتری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28  صفحه word (بیشتر…)

1198 بازدید
مقاله نگلیسی بازاریابی ترجمه شده : یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1252 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد