بازاریابی دهان به دهان

مقاله ترجمه شده روانشناسی بازاریابی دهان به دهان

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی ترویجی (Review ) تعداد صفحه انگلیسی:  4 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه WORD (بیشتر…)

1336 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان  الکترونیکی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه WORD (بیشتر…)

1469 بازدید
مقاله ترجمه شده :مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی انگلیسی : 15 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

3063 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدل سازی و تجزیه و تحلیل بازاریابی دهان به دهان

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 22 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2333 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد