بازاریابی خرید

مقاله انگلیسی بازاریابی ترجمه شده : چرا ادغام بازاریابی با خرید هم سودمند است هم اجتناب ناپذیر؟

سال نشر: 2009 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word تعداد صفحه انگلیسی:  7 (بیشتر…)

1320 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

1347 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد