انتشار کربن

مقاله ترجمه شده حسابداری منصفانه انتشار کربن در سیستم جهانی با استفاده از یک مفهوم تشکیل هزینه اگزرژی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

416 بازدید
مقاله ترجمه شده محیط زیست و COVID-19: آلاینده ها ، تأثیرات ، انتشار(کربن) ، مدیریت و توصیه هایی برای مواجهه با تهدیدات اپیدمی در آینده

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

280 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 27 صفحه WORD (بیشتر…)

1012 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد