اقلام تعهدی

مقاله ترجمه شده تأثیر مقررات بانکی و استانداردهای حسابداری در برآورد ذخایر زیان وام اختیاری

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه WORD (بیشتر…)

229 بازدید
مقاله ترجمه شده درماندگی مالی، مدیریت سود و حسابرسان BIG-4 در بازارهای نوظهور

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه WORD (بیشتر…)

252 بازدید
مقاله ترجمه شده کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی: شواهدی از ویتنام

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

355 بازدید
مقاله ترجمه شده مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   62 صفحه WORD (بیشتر…)

898 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا همگرایی IFRS واقعا کیفیت حسابداری را افزایش می دهد

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23 صفحه WORD (بیشتر…)

1175 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری : انطباق مالیات دفتری و مدیریت درآمد در پاسخ به کاهش نرخ مالیات

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 25 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1581 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی: 7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21      صفحه  WORD (بیشتر…)

1174 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری : سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1579 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد