افشای مالی

مقاله ترجمه شده تأثیر انتشار توییتر بر هزینه سرمایه: رویکرد داده ای بزرگ

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 53   صفحه WORD (بیشتر…)

995 بازدید
مقاله ترجمه شده اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 29 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

892 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در کشورهایی با تنوع زیستی بالا

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 41 صفحه WORD (بیشتر…)

869 بازدید
مقاله ترجمه شده : رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37 صفحه WORD (بیشتر…)

1189 بازدید
مقاله ترجمه شده : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1699 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1367 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی

سال نشر:  2015 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17  صفحه  WORD (بیشتر…)

1302 بازدید
مقاله حسابداری لاتین ترجمه شده تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1436 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد