افسردگی

مقاله ترجمه شده : افسردگی و طرز ایستادن و قرارگیری در بیماران مبتلا به پارکینسون.

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

715 بازدید
مقاله ترجمه شده : خستگی فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

721 بازدید
مقاله ترجمه شده : نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36 صفحه word (بیشتر…)

517 بازدید
مقاله ترجمه شده روانشناسی :  فرآیندهای خانواده، خانواده و مشکلات عاطفی و احساسی نوجوانی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

631 بازدید
مقاله ترجمه شده کاهش آستانه شنوایی صداهای خالص در افراد افسرده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

573 بازدید
دانلود مقاله ترجمه شده :  حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18   صفحه word (بیشتر…)

712 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد