اطلاعات حسابداری

ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:   19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32 صفحه WORD (بیشتر…)

709 بازدید
مقاله ترجمه شده : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

766 بازدید
مقاله ترجمه شده تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28 صفحه WORD (بیشتر…)

1059 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1353 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word (بیشتر…)

866 بازدید
مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

934 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی : مدل سازی حسابداری – یک رویکرد تعیین چندگانه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 5 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1023 بازدید
دانلود مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیت های تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

667 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

928 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 7 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

864 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد